Servicii

COLECTIVUL DE CONSTRUCȚII METALICE

Colectivul de Construcții Metalice poate furniza servicii în următoarele domenii:
• elaborarea de lucrări de cercetare în domeniul construcțiilor metalice;
• elaborarea de norme, traducere de norme europene, redactare de anexe naționale pentru norme din domeniul construcțiilor metalice;
• consultanță pentru proiectarea, execuția și expertizarea lucrărilor de construcții metalice de amploare;

Laboratorul de Construcții Metalice “Eugen Chesaru” poate desfășura următoarele activități:
• încercări la încovoiere pe elemente de construcție cu deschiderea de până la 27m, solicitate la forțe statice sau dinamice de max. 100okN situate la distanțe de 1.5m interax;
• încercări la compresiune pe elemente cu lungimea de maximum 5m, solicitate la forțe de până la 1500kN;
• încercări la întindere, compresiune sau încovoiere pe epruvete sau elemente cu lungimea de maximum 1m solicitate la forțe de până la 3000kN aplicate static;
• executarea unor epruvete metalice, a unor elemente de construcții metalice mici sau a unor dispozitive metalice necesare încercărilor;

COLECTIVUL DE MANAGEMENT

Colectivul de management este alcătuit din specialişti cu o vastă experienţă teoretică şi practică, asigurând de-a lungul timpului servicii de consultanţă foarte apreciate de beneficiari. Printre acestea se numără: analiza cost-beneficiu, analiza diagnostic, planificarea şi urmărirea lucrărilor de construcţii, cercetarea ştiinţifică a programelor de execuţie precum şi participarea în calitate de experţi în dispute şi arbitraje naţionale şi internaţionale.