Membri

DIRECTOR DE DEPARTAMENT

Membru Senat UTCB
Membru Consiliu FCCIA
Colectiv Grafică Inginerească
șef lucr. dr. ing. Mădălin ILIESCUmadalin.iliescu@utcb.ro / dcmmgi@utcb.ro
_____________________________________________________________________________________

COLECTIV CONSTRUCȚII METALICE

Membru Consiliu DCMMGI
conf. dr. ing. Bogdan Cătălin ȘTEFĂNESCUbogdan.stefanescu@utcb.ro

Cadre didactice titulare

Membru Consiliu FCCIA
conf. dr. ing. Helmuth KÖBERhelmuth.kober@utcb.ro

conf. dr. ing. Adrian PRODESCUadrian.prodescu@utcb.ro

șef lucr. dr. ing. Dragoș VOICULESCUdragos.voiculescu@utcb.rocv

șef lucr. dr. ing. Mihai COVEIANUmihai.coveianu@utcb.ro

șef lucr. dr. ing. Daniel Ciprian BÎTCĂdan.bitca@utcb.ro

șef lucr. dr. ing. Ileana Paula CALOTESCUileana.calotescu@utcb.ro

Cadre didactice asociate

prof. dr. ing. Adrian Șerban DIMAserban.dima@utcb.ro

prof. dr. ing. Daniela Eugenia PREDAdaniela.preda@utcb.ro

conf. dr. ing. Paul Mihai IOANpaul.ioan@utcb.ro
_____________________________________________________________________________________

COLECTIV MANAGEMENT

Prorector UTCB
Membru Consiliu FCCIA
Membru Consiliu DCMMGI
conf. dr. ing. Mădălina Mirela STOIANmadalina.stoian@utcb.ro

Cadre didactice titulare

Membru Senat UTCB
Director CMC
lector dr. mat. Marian Valentin POPESCUmarian-valentin.popescu@utcb.ro
tel: 021 242 1208 / int. 224

Prodecan FCCIA
Membru Consiliu FCCIA
șef lucr. dr. ing. Raluca GRASUraluca.grasu@utcb.ro

Director CRI
șef lucr. dr. ing. Andreea Florentina CONDURACHEandreea.condurache@utcb.ro

șef lucr. dr. ing. Ana-Maria GANEAana-maria.ganea@utcb.ro

șef lucr. dr. ing. Marian IONESCUmarian.ionescu.vlasceanu@utcb.ro

șef lucr. dr. ing. Marina KÖBERmarina.stoian@utcb.ro

lector dr. ec. Ramona Camelia SILVESTRUramona.silvestru@utcb.ro

conf. dr. ing. Augustin PURNUȘ augustin.purnus@utcb.ro

Cadre didactice asociate

prof. dr. ing. Nicolae POSTĂVARUnicolae.postavaru@utcb.ro

prof. dr. ec. Dumitra STANCUdumitra.stancu@utcb.ro
_____________________________________________________________________________________

COLECTIV GRAFICĂ INGINEREASCĂ

Cadre didactice titulare

șef lucr. dr. ing. Marinela Otilia DUMITRUotilia.dumitru@utcb.ro

șef lucr. dr. ing. Liliana Florentina DUMITRUliliana.dumitru@utcb.ro

șef lucr. dr. ing. Darrian Bogdan COTESCUdarrian.cotescu@utcb.ro

șef lucr. dr. ing. Iuliana BĂLANiuliana.balan@utcb.ro

asist. dr. ing. Domnița BAZAVANdomnita.bazavan@utcb.ro

asist. dr. ing. Cristian DIMAcristian.dima@utcb.ro

_____________________________________________________________________________________

Secretar departament

Ec. Andreea DINU – andreea.dinu.2021@utcb.ro