Dotări

LABORATORUL DE CONSTRUCȚII METALICE “EUGEN CHESARU”

Acest laborator este parte a Departamentului de Construcţii Metalice, Management şi Grafică Inginerească din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti. Aici îşi desfăşoară activitatea experimentală în principal membrii Colectivului de Construcţii Metalice dar şi alţi membri ai departamentului, ai Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole sau ai universităţii.
Hala are structura metalică, constituindu-se şi într-un foarte bun suport didactic pentru cursurile de construcţii metalice. Aceasta are o deschidere de 18m şi patru travei de câte 6m, ceea ce permite realizarea unor încercări la scară naturală.

Principalele tipuri de încercări experimentale care se pot realiza în acest laborator sunt:
• încercări la încovoiere pe elemente de construcţie cu deschiderea de până la 27m, solicitate la forţe de max. 1000kN situate la distanţe de 1.5m interax;
• încercări la compresiune pe elemente cu lungimea de maximum 5m, solicitate la forţe de până la 1500kN;
• încercări la întindere, compresiune sau încovoiere pe epruvete sau elemente cu lungimea de maximum 1m solicitate la forţe de până la 3000kN aplicate static.

Principalele echipamente din dotarea laboratorului sunt:
• stand de încercări la încovoiere, cu stâlpi şi grinzi, cu 80 puncte de ancorare cu o capacitate de 1000kN fiecare; se pot încerca elemente de până la 27m lungime, 3m lăţime şi 5m înălţime;
• stand de încercări la compresiune, pentru elemente cu lungimea de maximum 5m, solicitate la forţe de până la 1500kN (figura 1);

FIGURA 1

• presă electro-hidraulică tip ZD 300, pentru elemente cu lungimea de maximum 1m, solicitate la întindere, compresiune sau încovoiere cu forţe de până la 3000kN; permite încercări pe elemente din tablă până la 40mm grosime, oțel rotund cu diametrul maxim de 42mm, precum pe îmbinări cu sudură sau cu șuruburi (figurile 2 şi 3);

FIGURA 2

FIGURA 3

• pod rulant electric cu capacitatea de 50kN (figura 4);

FIGURA 4

• instalaţie electro-hidraulică cu cilindri pulsatori pentru realizarea a cel mult 8 forţe statice sau dinamice de max. 1000kN fiecare;
• maşină universală de încercat la întindere şi la compresiune WDW-600;
• ciocan de reziliență (încovoiere prin șoc);
• instalații și mașini-unelte pentru sudură și pentru prelucrări mecanice (2 convertizoare electrice pentru sudură, 1 instalație de sudură și tăiere oxiacetilenică, 1 freză universală, 1 raboteză, 2 mașini fixe de găurit, 2 polizoare, 1 fierăstrău electric etc.);
• aparate pentru determinarea durității Vickers și Rockwell
• aparat digital de măsurat grosimi, model 26-MG – măsurare grosimi 0,5-500mm
• aparat digital de măsurat grosimi, model G2-DL – măsurare grosimi 0,5-635mm
• defectoscop ultrasonic

Mai multe informaţii despre acest laborator găsiţi aici.