Dotări

LABORATORUL DE CONSTRUCȚII METALICE “EUGEN CHESARU”

Acest laborator este parte a Departamentului de Construcții Metalice, Management și Grafică Inginerească din cadrul Universității Tehnice de Construcții București. Aici își desfășoară activitatea experimentală în principal membrii Colectivului de Construcții Metalice dar și alți membri ai departamentului, ai Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole sau ai universității.
Hala are structura metalică, constituindu-se și într-un foarte bun suport didactic pentru cursurile de construcții metalice. Aceasta are o deschidere de 18m și patru travei de câte 6m, ceea ce permite realizarea unor încercări la scară naturală.

Principalele tipuri de încercări experimentale care se pot realiza în acest laborator sunt:
• încercări la încovoiere pe elemente de construcție cu deschiderea de până la 27m, solicitate la forte de max. 1000kN situate la distanțe de 1.5m interax;
• încercări la compresiune pe elemente cu lungimea de maximum 5m, solicitate la forțe de până la 1500kN;
• încercări la întindere, compresiune sau încovoiere pe epruvete sau elemente cu lungimea de maximum 1m solicitate la forțe de până la 3000kN aplicate static.

Principalele echipamente din dotarea laboratorului sunt:
• stand de încercări la încovoiere, cu stâlpi şi grinzi, cu 80 puncte de ancorare cu o capacitate de 1000kN fiecare; se pot încerca elemente de până la 27m lungime, 3m lățime și 5m înălțime;
• stand de încercări la compresiune, pentru elemente cu lungimea de maximum 5m, solicitate la forțe de până la 1500kN (figura 1);

                           FIGURA 1

• presă electro-hidraulică tip ZD 300, pentru elemente cu lungimea de maximum 1m, solicitate la întindere, compresiune sau încovoiere cu forțe de până la 3000kN; permite încercări pe elemente din tablă până la 40mm grosime, oțel rotund cu diametrul maxim de 42mm, precum pe îmbinări cu sudură sau cu șuruburi (figurile 2 și 3);

                           FIGURA 2

                           FIGURA 3

• pod rulant electric cu capacitatea de 50kN (figura 4);

                                                                FIGURA 4

• instalație electro-hidraulică cu cilindri pulsatori pentru realizarea a cel mult 8 forțe statice sau dinamice de max. 1000kN fiecare;
• mașină universală de încercat la întindere și la compresiune WDW-600;
• ciocan de reziliență (încovoiere prin șoc);
• instalații și mașini-unelte pentru sudură și pentru prelucrări mecanice (2 convertizoare electrice pentru sudură, 1 instalație de sudură și tăiere oxiacetilenică, 1 freză universală, 1 raboteză, 2 mașini fixe de găurit, 2 polizoare, 1 fierăstrău electric etc.);
• aparate pentru determinarea durității Vickers și Rockwell
• aparat digital de măsurat grosimi, model 26-MG – măsurare grosimi 0,5-500mm
• aparat digital de măsurat grosimi, model G2-DL – măsurare grosimi 0,5-635mm
• defectoscop ultrasonic

Mai multe informații despre acest laborator găsiți aici.