Master

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE

an I – Modelare digitală și managementul informațiilor în construcții (BIM)

Managementul proiectelor în construcții
Management utilizând BIM
Instrumente BIM și elaborarea modelului digital
Interoperabilitate în BIM pentru construcții
BIM în construcții
Infografică 1
Infografică 2
Practică profesională

an I – Inginerie structurală

Stabilitatea structurilor din oțel
Structuri metalice pentru clădiri și construcții speciale

an II – Inginerie structurală

Structuri pentru clădiri înalte
Reabilitarea structurilor din oțel

an II – Ingineria clădirilor

Sisteme structurale metalice pentru clădiri speciale
Managementul proiectelor -instrumente software și tehnici

an I – Proiectarea clădirilor civile și industriale în zone seismice

Structuri din aliaje de aluminiu
Calculul de stabilitate al elementelor din oțel pe imperfecțiuni geometrice echivalente
Clădiri multietajate cu structură metalică
Construcții metalice speciale

an II – Proiectarea clădirilor civile și industriale în zone seismice

Expertizarea și consolidarea seismică a construcțiilor
Structuri metalice pentru construcții cu deschidere mare

an II – Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții

Tehnologia lucrărilor de execuție și consolidare a structurilor metalice pentru clădiri și construcții speciale
Organizarea şi urmărirea activităţii în construcţii
Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a situaţiilor de urgenţă
Managementul protecţiei mediului
Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii pentru construcţii civile

an I – Dezvoltare urbană și regională

Analize economice şi financiare pentru proiecte de investiţii
Marketing urban

an II – Dezvoltare urbană și regională

Centre comerciale și de afaceri cu structura metalică
Dreptul urbanismului
Managementul financiar al proiectelor de investiții

an I – Managementul proiectelor de construcții

Managementul organizației
Ingineria costurilor în construcții
Documentația tehnico-economică asistată de calculator
Managementul echipei de proiect
Marketing și promovarea proiectelor
Managementul protecției mediului
Sistemul de management al calității în construcții
Comunicare managerială și arta negocierii
Managementul financiar al proiectelor
Strategii manageriale în organizația viitorului
Managementul riscurilor proiectelor
Monitorizarea și controlul lucrărilor de investiții în construcții
Dreptul afacerilor
Managementul securității și sănătății în muncă și a situațiilor de urgență

an II – Managementul proiectelor de construcții

Managementul proiectelor în construcții
Tehnici avansate de planificare și urmărire a lucrărilor de construcții
Analiza economico-financiară în construcții
Optimizarea proceselor în proiecte
Analiza diagnostic a activității organizației
Sisteme informatice pentru managementul proiectelor
Managementul utilităților în clădiri

FACULTATEA DE CĂI FERATE, DRUMURI ȘI PODURI

an I – Ingineria Infrastructurii Transporturilor

Sistemul calității

FACULTATEA DE UTILAJ TEHNOLOGIC

an I – Echipamente pentru Dezafectarea/Demolarea Construcțiilor și Reciclarea Materialelor

Legislația specifică dezafectării/demolării construcțiilor

FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI STRĂINE

an I – engleză

Stability of steel structures
Special reinforced concrete and steel structures

an II – engleză

Tall Buildings Structures
Retrofitting of steel structures

an I – franceză

Stabilité des structures métalliques
Structures spéciales en béton armé et métalliques

an II – franceză

Structures pour bâtiments de grande hauteur
Réhabilitation des structures métalliques