Master

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE

Master an I – Inginerie structurală

Stabilitatea structurilor din oţel
Structuri metalice pentru clădiri şi construcţii speciale

Master an II – Inginerie structurală

Structuri pentru clădiri înalte
Reabilitarea structurilor din oțel

Master an II – Ingineria clădirilor

Sisteme structurale metalice pentru clădiri speciale
Managementul proiectelor -instrumente software şi tehnici

Master an I – Proiectarea clădirilor civile şi industriale în zone seismice

Structuri din aliaje de aluminiu
Calculul de stabilitate al elementelor din oţel pe imperfecţiuni geometrice echivalente
Clădiri multietajate cu structură metalică
Construcţii metalice speciale

Master an II – Proiectarea clădirilor civile şi industriale în zone seismice

Expertizarea și consolidarea seismică a construcțiilor
Structuri metalice pentru construcții cu deschidere mare

Master an II – Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții

Tehnologia lucrărilor de execuție și consolidare a structurilor metalice pentru clădiri și construcții speciale
Organizarea şi urmărirea activităţii în construcţii
Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a situaţiilor de urgenţă
Managementul protecţiei mediului
Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii pentru construcţii civile

Master an I – Dezvoltare urbană și regională

Analize economice şi financiare pentru proiecte de investiţii
Marketing urban

Master an II – Dezvoltare urbană și regională

Centre comerciale și de afaceri cu structura metalică
Dreptul urbanismului
Managementul financiar al proiectelor de investiţii

Master an I – Managementul proiectelor de construcţii

Managementul organizaţiei
Ingineria costurilor în construcţii
Documentaţia tehnico-economică asistată de calculator
Managemetul echipei de proiect
Marketing şi promovarea proiectelor
Managementul protecţiei mediului
Sistemul de management al calităţii în construcţii
Comunicare managerială şi arta negocierii
Managementul financiar al proiectelor
Strategii manageriale în organizaţia viitorului
Managementul riscurilor proiectelor
Monitorizarea şi controlul lucrărilor de investiţii în construcţii
Dreptul afacerilor
Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a situaţiilor de urgenţă

Master an II – Managementul proiectelor de construcţii

Managementul proiectelor în construcţii
Tehnici avansate de planificare şi urmărire a lucrărilor de construcţii
Analiza economico-financiară în construcţii
Optimizarea proceselor în proiecte
Analiza diagnostic a activităţii organizaţiei
Sisteme informatice pentru managementul proiectelor
Managementul utilităţilor în clădiri

FACULTATEA DE CĂI FERATE, DRUMURI ȘI PODURI

Master an I – Ingineria Infrastructurii Transporturilor

Sistemul calităţii

FACULTATEA DE UTILAJ TEHNOLOGIC

Master an I – Echipamente pentru Dezafectarea/Demolarea Construcţiilor şi Reciclarea Materialelor

Legislaţia specifică dezafectării/demolării construcţiilor

FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI STRĂINE

Master an I – engleză

Stability of steel structures
Special reinforced concrete and steel structures

Master an II – engleză

Tall Buildings Structures
Retrofitting of steel structures

Master an I – franceză

Stabilité des structures métalliques
Structures spéciales en béton armé et métalliques

Master an II – franceză

Structures pour bâtiments de grande hauteur
Réhabilitation des structures métalliques