Licență

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE

an I – CCIA

Geometrie descriptivă
Desen tehnic și infografică I

an II – CCIA

Economie și legislație în construcții
Politici economice
Desen tehnic și infografică II

an III – CCIA

Construcții metalice I

an IV – CCIA

Construcții metalice II
Construcții metalice III
Tehnologii speciale pentru construcții metalice
Management în construcții I
Management în construcții II
Autocad 3D

an I – IUDR

Geometrie descriptivă
Desen tehnic și infografică I

an II – IUDR

Economia construcțiilor și lucrărilor publice
Desen tehnic și infografică II

an IV – IUDR

Construcții metalice I
Construcții metalice II
Management în construcții și amenajări urbane
Legislație în urbanism și amenajarea teritoriului

an I – IEC

Desen tehnic de construcții

an II – IEC

Drept civil și comercial
Comunicare managerială
Contabilitatea agenților economici
Bazele managementului
Infografică

Infografică – reprezentări 3D

Geometrie descriptivă

an III – IEC

Construcții metalice I
Managementul resurselor umane
Marketing

an IV – IEC

Construcții metalice II
Finanțe și creditare
Informatică managerială
Management în construcții I
Eficiența economică și formele ei
Management financiar
Legislație în construcții
Licitare, ofertare, contractare
Managementul calității în construcții
Evaluarea economică a construcțiilor

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE

an I – ACH

Geometrie descriptivă
Desen tehnic

an III – ACH

Construcții metalice
Economie și legislație

an IV – ACH

Construcții metalice hidrotehnice
Management în construcții
Economia mediului

an I – ISPM

Geometrie descriptivă
Desen tehnic

an III – ISPM

Construcții metalice
Economie și legislație

an IV – ISPM

Management în construcții
Economia mediului

an II – IME

Desen tehnic şi geometrie descriptivă

an III – IME

Economie și legislație

an IV – IME

Management în construcții
Economia mediului

an III – AIA

Economie și legislație

an IV – AIA

Structuri de rezistentă
Management în construcții
Economia mediului

FACULTATEA DE CĂI FERATE, DRUMURI ȘI PODURI

an I

Geometrie descriptivă
Desen tehnic de construcții

an II

Economie și legislație
Infografică

an IV

Managementul lucrărilor de construcții
Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

an III – I-iz

Marketing

an IV – I-iz

Gestiunea economico-financiară a întreprinderilor și elemente de marketing
Management și resurse umane

an IV – IEPA

Managementul proiectelor de mediu

an III – I-F

Marketing

an IV – I-F

Management et ressources humaines
Gestion economique et financiere des entreprises

FACULTATEA DE UTILAJ TEHNOLOGIC

an IV

Management și marketing

FACULTATEA DE GEODEZIE

an IV

Organizarea lucrărilor geodezice
Contabilitate
Management

FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI STRĂINE

an I – engleză

Descriptive geometry
Engineering graphics

an II – engleză

Computer aid drawing
Enterprise economic and law

an III – engleză

Steel structures I

an IV – engleză

Steel structures II
Steel structures III
Construction Management I
Construction Management II
3D Computer aid drawing

an I – franceză

Géométrie descriptive
Dessin technique

an II – franceză

Dessin technique assistée par ordinateur
Economie du bâtiment et législation

an III – franceză

Constructions métalliques I

an IV – franceză

Constructions métalliques II
Constructions métalliques III
Management et ressources humaines
Management de la construction I
Management de la construction II
Dessin technique assisté par ordinateur en 3D