Licență

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE

an I – CCIA

Geometrie descriptivă
Desen tehnic și infografică I

an II – CCIA

Economie şi legislaţie în construcţii
Politici economice
Desen tehnic și infografică II

an III – CCIA

Construcţii metalice I

an IV – CCIA

Construcţii metalice II
Construcţii metalice III
Tehnologii speciale pentru construcţii metalice
Management în construcţii I
Management în construcţii II
Autocad 3D

an I – IUDR

Geometrie descriptivă
Desen tehnic și infografică I

an II – IUDR

Economia construcţiilor şi lucrărilor publice
Desen tehnic și infografică II

an IV – IUDR

Construcţii metalice I
Construcţii metalice II
Management în construcţii şi amenajări urbane
Legislaţie în urbanism şi amenajarea teritoriului

an I – IEC

Desen tehnic de construcţii

an II – IEC

Drept civil şi comercial
Comunicare managerială
Contabilitatea agenţilor economici
Bazele managementului
Infografică

Infografică – reprezentări 3D

Geometrie descriptivă

an III – IEC

Construcţii metalice I
Managementul resurselor umane
Marketing

an IV – IEC

Construcţii metalice II
Finanţe şi creditare
Informatică managerială
Management în construcţii I
Eficienţa economică şi formele ei
Management financiar
Legislaţie în construcţii
Licitare, ofertare, contractare
Managementul calităţii în construcţii
Evaluarea economică a construcţiilor

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE

an I – ACH

Geometrie descriptivă
Desen tehnic

an III – ACH

Construcţii metalice
Economie şi legislaţie

an IV – ACH

Construcţii metalice hidrotehnice
Management în construcţii
Economia mediului

an I – ISPM

Geometrie descriptivă
Desen tehnic

an III – ISPM

Construcţii metalice
Economie şi legislaţie

an IV – ISPM

Management în construcţii
Economia mediului

an II – IME

Desen tehnic şi geometrie descriptivă

an III – IME

Economie şi legislaţie

an IV – IME

Management în construcţii
Economia mediului

an III – AIA

Economie şi legislaţie

an IV – AIA

Structuri de rezistentă
Management în construcţii
Economia mediului

FACULTATEA DE CĂI FERATE, DRUMURI ȘI PODURI

an I

Geometrie descriptivă
Desen tehnic de construcţii

an II

Economie şi legislaţie
Infografică

an IV

Managementul lucrărilor de construcţii
Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor

an III – I-iz

Marketing

an IV – I-iz

Gestiunea economico-financiară a întreprinderilor şi elemente de marketing
Management şi resurse umane

an IV – IEPA

Managementul proiectelor de mediu

an III – I-F

Marketing

an IV – I-F

Management et ressources humaines
Gestion economique et financiere des entreprises

FACULTATEA DE UTILAJ TEHNOLOGIC

an IV

Management şi marketing

FACULTATEA DE GEODEZIE

an IV

Organizarea lucrărilor geodezice
Contabilitate
Management

FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI STRĂINE

an I – engleză

Descriptive geometry
Engineering graphics

an II – engleză

Computer aid drawing
Enterprise economic and law

an III – engleză

Steel structures I

an IV – engleză

Steel structures II
Steel structures III
Construction Management I
Construction Management II
3D Computer aid drawing

an I – franceză

Géométrie descriptive
Dessin technique

an II – franceză

Dessin technique assistée par ordinateur
Economie du bâtiment et législation

an III – franceză

Constructions métalliques I

an IV – franceză

Constructions métalliques II
Constructions métalliques III
Management et ressources humaines
Management de la construction I
Management de la construction II
Dessin technique assisté par ordinateur en 3D