Didactic

Departamentul de Construcții Metalice, Management și Grafică Inginerească își desfășoară activitatea pe trei domenii principale definite de cele trei colective care-l constituie.

COLECTIVUL DE CONSTRUCȚII METALICE

Colectivul de Construcții Metalice acoperă realizarea construcțiilor metalice, din oțel și din aliaje de aluminiu, din domeniul ingineriei civile și al construcțiilor hidrotehnice. În țara noastră, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, construcțiile metalice au beneficiat de o conjunctură favorabilă legată de realizarea unor obiective industriale de mare amploare care au generat exigențe diversificate și au permis atât formarea unor specialiști performați, cât și acumularea unei experiențe importante în domeniu. Aceasta a dus, de asemenea, la dezvoltarea unor institute mari de proiectare (ex. IPROLAM, IPROMET etc.) cu care membrii acestui colectiv au colaborat și ai căror specialiști au desfășurat activități didactice în cadrul Catedrei de Construcții Metalice de atunci. O personalitate care și-a pus amprenta asupra acestui colectiv a fost profesorul Victor Popescu, prin structurarea cursurilor de construcții metalice, prin înființarea unui laborator de încercări experimentale și prin dezvoltarea unei bogate activități științifice împreună cu colaboratorii săi.
Și în prezent, membrii colectivului de Construcții Metalice sunt implicați în activitatea de cercetare, în redactarea și revizuirea normelor unificate europene de proiectare, precum și în activități de proiectare, expertizare și consultanță pentru execuție a unor construcții importante cu structură metalică. Toate acestea se materializează în evoluția cursurilor care acoperă, pe lângă elementele fundamentale pentru realizarea oricărei construcții metalice, construcții cu deschideri mari, construcții multietajate situate în zone seismice, construcții din aliaje de aluminiu, construcții metalice speciale etc.

COLECTIVUL DE MANAGEMENT

Dinamica de ansamblu este esențială pentru succesul realizărilor tehnice iar managementul se află, acum, în centrul strategiilor competitive. Începând cu anul 3, studenții universității urmează o suită de discipline gândite pentru a construi o bază de cunoștințe în gestionarea activității în construcții prin abordarea conceptelor de analiză financiară, legislație, strategie, resurse umane. Colectivul de Management gestionează toată această activitate, ea însăși într-o dinamică accelerată.
Extrem de căutată și plină de satisfacții și provocări, profesiunea de Manager de Proiect în Construcții implică îngemănarea de competențe tehnice, contextuale și comportamentale pe care participanții la cursurile incluse în cadrul Programului Masteral Managementul Proiectelor în Construcții le acumulează și le dezvoltă pe parcursul celor patru semestre. În urma obținerii din partea Asociației Internaționale de Managementul Proiectelor – IPMA a certificării IPMA Registered Education Programme
(http://www.ipma.world/education/ipma-registration/ipma-registration-programme/),
cursurile de Master în Managementul Proiectelor în Construcții oferite de Universitatea Tehnică de Construcții București au căpătat recunoașterea calității, fiind singurul program masteral din țară recunoscut prin calitatea și conținutul său la nivel internațional. Absolvenții programului masteral au în acest fel deschisă calea spre certificarea internațională apreciată în întreaga lume ca un standard pentru măsurarea cunoștințelor și aplicarea principiilor de managementul proiectelor.

COLECTIVUL DE GRAFICĂ INGINEREASCĂ

Colectivul de Grafică Inginerească asigură întregirea profilului științific al unui inginer constructor printr-o învățare performantă a limbajului universal al oricărui inginer din lume: geometria descriptivă și desenul tehnic, în forma clasică, cea care dezvoltă abilități nebănuite ale gândirii și vederii spațiale și în forma modernă – infografică, AutoCAD 2D și 3D, cea care poate aduce comunicarea și reprezentarea vizuală a gândirii inginerești în spațiul proiectării contemporane de elită.
Pentru colectivul de Grafică Inginerească, spațiul învățământului universitar și al cercetării științifice impune competente și valențe formatoare în demersul atingerii unei înalte pregătiri atât în planul ofertei educaționale cât și în domeniul cercetării științifice, competențe care contribuie decisiv la așezarea în memoria bună a studenților, sporesc conștiința misiunii și aspirației către excelență a fiecărei strădanii inginerești.