Cercetare

COLECTIVUL DE CONSTRUCȚII METALICE

Colectivul de Construcții Metalice este implicat în activitatea de cercetare în teme de mare actualitate din domeniul construcțiilor metalice. Dintre acestea se pot menționa următoarele:
• comportarea structurilor metalice solicitate la acțiuni seismice;
• probleme de stabilitate a elementelor structurale metalice;
• comportarea și modelarea prin calcul a îmbinărilor construcțiilor metalice;
• comportarea și modelarea prin calcul a structurilor din tablă;
• structuri din profile cu pereți subțiri;
• efectele acțiunii vântului asupra structurilor metalice;
• structuri reticulare;
• comportarea elementelor structurale din aliaje de aluminiu;

Articole ISI Colectiv Construcții Metalice

“A seismic Design of Eccentrically Braced Frames” – H. Köber, B. Ștefănescu – Conferința internațională ICMS 2006 “Steel – A New An Traditional Material For Building” – Poiana Brașov, Romania, 2006.

“I – Shaped Braces in Eccentrically Braced Frames” – H. Köber, B. Ștefănescu – Conferința internațională ICMS 2006 “Steel – A New An Traditional Material For Building” – Poiana Brașov, Romania, 2006.

Diacu I., Ștefănescu B., Stability bracing in practice, Proceedings of the International Conference “Steel – A New and Traditional Material for Building”, Poiana Brașov, Romania September 20–22 2006, pag. 109–117
“Rehabilitation of the metallic structure for the roof in Bucharest North Station” – Th. Stănescu, A. Rus, H. Köber, S. Zamfir, C. Bucur – Conferința internațională ICMS 2006 “Steel – A New An Traditional Material For Building” – Poiana Brașov, Romania, 2006. (5,00 puncte).

“Potentially Plastic Zone Details in Columns in Eccentrically Braced Frames” – H. Köber, B. Ștefănescu – STESSA 2009 Conference “Behavior of Steel Structures in Seismic Areas” – Philadelphia, SUA, 2009.

“Seismic Design Procedures for Centrically Braced Frames” – H. Köber, B. Ștefănescu – STESSA 2009 Conference “Behavior of Steel Structures in Seismic Areas” – Philadelphia, SUA, 2009.

Calotescu, I., Solari, G., (2016). Along wind load effects on free-standing lattice towers. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 155, 182-196.

Calotescu, I., Neagu, C., Lungu, D., (2016). Before and After November 10th, 1940, Earthquake. The 1940 Vrancea Earthquake. Issues, Insights and Lessons Learnt, 37-55.


COLECTIVUL DE MANAGEMENT

Cercetarea în cadrul Colectivului de Management se bazează pe ideea că managementul este o activitate care trebuie să servească interesele membrilor organizației de construcții și, în general, al societății. Astfel, definirea și implementarea strategiilor de afaceri, managementul schimbării, managementul resurselor umane sau evoluțiile noilor tehnologii și a sistemelor informaționale nu pot fi concepute și dezvoltate fără sprijinul unui management puternic, capabil să țină seama de mizele umane și de dinamica socială a organizației. Prin urmare, cercetarea produsă de profesorii din cadrul colectivului nostru este destinată să fie utilă, contribuind la construirea unui management mai uman care să integreze dimensiunile economice, sociale, tehnologice, juridice și etice în procesul de luare a deciziilor și de acțiune.

Articole ISI Colectiv Management

„Project Portfolio Risk Management: Managing Risk in Case of Investment Portfolio” By: Postăvaru, Nicolae; Leonte, Bogdan Book Author(s): Bodea, CN; Purnuş, A; Huemann, M; et al MANAGING PROJECT RISKS FOR COMPETITIVE ADVANTAGE IN CHANGING BUSINESS ENVIRONMENTS Bodea, CN; Purnuş, A; Huemann, M; et al Book Series: Advances in IT Personnel and Project Management Pages: 279-300 Published: 2016

„Development of an environmental policy for the glass industry” By: Popescu, AM; Postăvaru, N; Constantin, V REVISTA DE CHIMIE Volume: 49 Issue: 12 Pages: 892-896 Published: DEC 1998

„Financial Risk Management: An Introduction” By: Stoian, Mirela-Mădălina; Stoian, Rareş-Gabriel Book Managing Project Risks For Competitive Advantage in Changing Business Environments Published: 2016

„Innovation Progress at International Level” By: Stoian, Mirela-Mădălina; Nica, Ana-Maria Edited by: Sandu, A; Ciulei, T; Frunză, A Conference: 15th World LUMEN Congress – Logos Universality Mentality Education Novelty (LUMEN) Volume: 15 Pages: 957-964 Published: 2016

„Coping With Uncertainty: Real Options” By MM Stoian, RG Stoian – Metalurgia International 17 (6), 157-159

„Eco-Innovation Between Sustainable Development and Economic Performance” By MM Stoian, AM Nica – Ecology, Economics, Education and Legislation Conference Proceedings, SAGEM

„Considerations on project quantitative risk analysis” A Purnuş, CN Bodea, Procedia-Social and Behavioral Sciences 74, 2013

„Project prioritization and portfolio performance measurement in project oriented organizations” A Purnuş, CN Bodea, Procedia-Social and Behavioral Sciences 119, 2014

„Correlation between time and cost in a quantitative risk analysis of construction projects” A Purnuş, CN Bodea, Procedia Engineering 85, 2014

„Financial management of the construction projects: A proposed cash flow analysis model at project portfolio level” A Purnuş, CN Bodea, Organization, technology & management in construction, 9, 2015

„Simulation-based e-learning framework for entrepreneurship education and training” CN Bodea, RI Mogos, MI Dascălu, A Purnuş, NG Ciobotar, Amfiteatru Economic 17 (38), 2015

„Educational simulation in construction project financial risks management” A Purnuş, CN Bodea, Procedia Engineering 123, 2015
„Multi-criteria Cash Flow Analysis in Construction Projects” A Purnuş, CN Bodea, Procedia Engineering 164, 2016

„A Predictive Model of Contractor Financial Effort in Transport Infrastructure Projects” A Purnuş, CN Bodea, Procedia Engineering 196, 2017

„FIDIC contracts: analysis of the impact of general and particular conditions on the financial risk management in Romanian infrastructure projects” CN Bodea, A Purnuş, Juridical Tribune Journal= Tribuna Juridică 6 (2), 2016

„A Survey on Social Learning Analytics: Applications, Challenges and Importance” MI Dascălu, CN Bodea, RI Mogos, A Purnuş, B Tesila, International Conference on Informatics in Economy, 2016

„Social Learning Analytics: A Mandatory Step for E-Education Success in the Danube Region” MI Dascălu, CN Bodea, S Stancu, A Purnuş, Proceedings of the 15th International Conference on Informatics in Economy, 2016

„Educating Project Managers to Deal with Project Risks: Improvement of the Educational Programmes Design by Using Curriculum Management Systems” RI Mogos, CN Bodea, S Stancu, A Purnuş, MI Dascălu, Managing Project Risks for Competitive Advantage in Changing Business, 2016

„A Comparative Analysis of Project Risk Simulation Approaches” CN Bodea, A Purnuş, Proceedings of the 7th International Conference on Business Excellence 1, 2012

„Project Risk Simulation Methods-a Comparative Analysis” CN Bodea, A Purnuş, Management & Marketing 7 (4), 2012

„The methodological management system in the management system in the construction company” By: Stoian, Marina, Edited by: Dumitriu, D Conference: 5th International Conference of Management and Industrial Engineering (ICMIE 2011) Location: Bucharest, ROMANIA Date: OCT 20-21,2011, Sponsor(s): Politehnica Univ Bucharest, Fac Entrepreneurship, Business Engn & Management, CHANGE MANAGEMENT IN A DYNAMIC ENVIRONMENT Pages: 120-127 Published: 2011

„Analyze of the multicultural opening in the globally business context” By: Stoian, Marina, Edited by: Dumitriu, D, Conference: 5th International Conference of Management and Industrial Engineering (ICMIE 2011) Location: Bucharest, ROMANIA Date: OCT 20-21, 2011, Sponsor(s): Politehnica Univ Bucharest, Fac Entrepreneurship, Business Engn& Management, CHANGE MANAGEMENT IN A DYNAMIC ENVIRONMENT Pages: 235-240, Published: 2011

„Factors of influence for the construction market for the period 2012-2016” By: Kober, Marina, Metalurgia International, Volume: 17 Issue: 5 Pages: 216-220, Published: 2012